Skapa konto

Dialogmöte

Föreläsning

2019-04-15 18:00 - 21:00

Röda Kvarn / Torggatan, 53131 Lidköping

Dialogmöte i Lidköping den 15 april på Röda Kvarn kl 18:00


Kom och lyssna på framtiden för BUP mottagningen i Lidköping och hur region och kommun skall arbeta för att säkerställa en intakt vårdkedja. Tjänstemän från region och kommun är inbjudna att informera och svara på frågor. Vi bjuder även in politiker att delta som åhörare. 


Frågeställning:

Hur kommer region och kommun att agera för att säkerställa en intakt vårdkedja där tillgänglighet, närhet och kontinuitet i en fortsatt förstärkt personcentrerad vård erbjuds vid behov i Lidköping? 

 

Deltagare i panelen

 

* Lise-Lotte Risö, Enhetschef Kunskapsstöd för psykisk hälsa
* Annelie Sundén, Verksamhetschef BUP
* Gudrun Nolskog, Överläkare BUP samt medicinsk rådgivare
* Eva Sohlberg, Enhetschef Ungdomsmottagning
* Pernilla Leion, Enhetschef, Unga Psykisk Hälsa
* Helén Antonson, Områdeschef för psykologenheterna inom mödrabarnhälsovården
* Susanne Johansen, Barnhälsovårdsöverläkare
* Patrik Ekman, Bitr. chef Barn- och Elevhälsa, Lidköpings kommun
* Magnus Thilén, Gymnasiechef, Lidköpings kommun
* Helen Smith, Socialchef, Lidköpings kommun
* Gunilla Druve Jansson (C), Ordförande i Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

 

Följande politiker i SkaS bjuds in som åhörare


* Pär Johnsson (L), ordförande, Lidköping
* Susanne Larsson (S), vice ordförande, Falköping
* Marie Ekman (S), Skövde
* Ingvar Svensson (S), Västra Frölunda
* Annika Håkanson (M), Lidköping
* Johanna Johansson (SD), Floby
* Bille Karlsson (V), Skara
* Linnéa Hultmark (C), Hjo
* Bo Bergsten (KD), Götene


Vi kommer att redovisa vilka som deltar från SkaS

 

Följande nämnder i Lidköpings kommun bjuds in som åhörare

* Barn och skolnämnden
* Vård och omsorgsnämnden
* Social och arbetsmarknadsnämnden
* Utbildningsnämnden

 

Ljud- och bildupptagning kommer ske under dialogmötet.

 

Dialogmötet arrangeras av Föreningen Compassen i samverkan med Attention Skaraborg och Autism & Asperger föreningen Skaraborg.

Röda Kvarn, Torggatan, 53131 Lidköping

Tipsa en vän
Kontakta arrangören